Blijf op de hoogte; Word lid!

Vul hier je e-mail adres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Je ontvangt regelmatig het laatste nieuws over de RJF.

E-mailadres *:
 
Inschrijven


Wij zijn te volgen op Facebook

Schenkingen

Schenkingen per notariële akte (fiscaal aantrekkelijk).

U kunt Rens Joosen Foundation ook steunen via een zogenoemde schenking per notariële akte. Deze vorm van steun is 100% fiscaal aftrekbaar en geldt voor minimaal 5 achtereenvolgende jaren. Voor de hoogte van het bedrag gelden geen beperkingen en u kunt dit bedrag elk jaar als aftrekpost opvoeren. Deze schenking dient u vast te leggen in een notariële akte.

Notariële akte
Wat is een schenking per notariële akte precies?
Bij een schenking per notariële akte (lijfrenteschenking) doneert u gedurende een periode van minimaal vijf jaar een vast geldbedrag aan een goed doel. Deze schenking wordt middels een notariële akte vastgelegd.

Wat is het voordeel van deze manier van schenken?
Het grote voordeel is dat u het hele bedrag dat u doneert fiscaal kunt aftrekken. Afhankelijk van het geldende tarief inkomstenbelasting kunt u tot 52% terug krijgen van de donatie. Zo kunt u onze organisatie met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra's kost. Ook als u al gebruikt maakt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel voor u betekenen.

Is een schenking per notariële akte voor iedereen fiscaal interessant?
Een schenking per notariële akte is in de eerste plaats aantrekkelijk voor die groep mensen die niet in aanmerking komt voor de reguliere giftenaftrek (giften boven 1% van het verzamelinkomen zijn fiscaal aftrekbaar tot een maximum van 10% van het onzuiver inkomen). Mensen die een donatie doen van 1% of minder van hun onzuiver inkomen kunnen hun giften normaal gesproken niet aftrekken van de belasting. Dat kan wel als ze hun schenking voor minimaal vijf jaar laten vastleggen bij de notaris.  Schenken per notariële akte kan ook interessant zijn voor die groep die al wel aanspraak kan maken op de reguliere giftenaftrek. Als zij hun schenking via een notariële akte laten vastleggen, is het deel van de gift dat onder de één procent valt ook aftrekbaar.
Bekijk de twee voorbeelden om te zien hoe voordelig dit werkt.

Voorbeelden voordelig schenken per notariële akte
In onderstaande voorbeelden ziet u de voordelen van schenken per notariële akte.

Rekenvoorbeeld 1
Een donateur van Rens Joosen Foundation verdient 40.000,- per jaar (tarief inkomstenbelasting 42%). Tot voor kort gaf hij 150,- aan giften per jaar. Dit bedrag was niet aftrekbaar, omdat het onder de drempel van 1% viel.
Wanneer deze donateur een notariële akte laat opmaken, is zijn schenking wel aftrekbaar van de belasting. Als hij nu 258,- overmaakt aan Rens Joosen Foundation, krijgt hij hiervan 108,- terug van de belasting. Zijn netto schenking blijft 150,- Jaarlijkse schenking 42%
Zonder notariële akte 150,-
Terug via belastingaftrek 0,-
Uw netto betaling 150,-

Schenking met notariële akte 258,-
Teruggave via belastingaftrek 108,-
Uw netto betaling 150,-

* Dit rekenvoorbeeld gaat er vanuit dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de reguliere giftenaftrek, waarbij giften boven 1% van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar zijn tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen

Rekenvoorbeeld 2
Een donateur besluit om een schenking te doen aan Rens Joosen Foundation van 800,-. Haar verzamelinkomen bedraagt 60.000,- (tarief inkomstenbelasting 52%). De schenking komt hiermee boven de drempel van 1% uit, dus komt de donateur in aanmerking voor de reguliere schenkingsaftrek. Zonder notariële akte zou zij 200,- mogen aftrekken: 800,- minus 600,- (tot de drempel van 1%). Met een schenking per notariële akte is het gehele bedrag van 800,- aftrekbaar. Jaarlijkse schenking 52%
Zonder notariële akte 800,-
Terug via belastingaftrek 104,-
Uw netto betaling 696,-

Schenking met notariële akte 800,-
Teruggave via belastingaftrek 416,-
Uw netto betaling 384,-


* Dit rekenvoorbeeld gaat ervan uit dat u gebruik kunt maken van de reguliere giftenaftrek, waarbij giften boven 1% van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar zijn tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen

Hoe sluit u een notariële akte af?
U kunt hier de volmacht downloaden. Vul s.v.p. de volmacht in en stuur deze op naar ons notaris kantoor Heijkants & Offereins Netwerk Notarissen , Markt 21, 4901 EP Oosterhout (NB), samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Op de volmacht kunt u ook aangeven als u wilt dat de bijdrage automatisch wordt afgeschreven.
Bij een akte van meer dan  100 per jaar is dit kosteloos. Wij zorgen ervoor dat de volmacht bij de notaris terecht komt, waar de akte wordt gepasseerd. Als schenker krijgt u vervolgens de akte als bewijs voor de fiscus thuisgestuurd .   
Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de akte door een notaris naar eigen keuze te laten opstellen; de kosten zijn dan voor eigen rekening.

Nalatenschap
Wilt u de Rens Joosen Foundation  na uw overlijden gedenken, dan kunt u dit in een testament laten vastleggen. Het is prettig om te weten dat uw bezit na uw dood naar een bestemming gaat die bij uw persoonlijke opvattingen past. Hoe u dit wilt doen, via een legaat of erfstelling, kunt u zelf bepalen .
Mensen die bij de notaris een testament opmaken, hebben vaak uiteenlopende wensen. Sommige verdelen hun erfenis onder hun familie en geven een legaat aan één of meer goede doelen. Het komt ook voor dat een goed doel benoemd wordt tot erfgenaam. Dat betekent dat het goede doel in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis.  

Wat is een legaat?
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat nalaten aan Rens Joosen Foundation.  

Wat is een erfstelling (benoeming tot erfgenaam)?
Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat door middel van een testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u Rens Joosen Foundation in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat wij in aanmerking komen voor (een deel van) uw erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Goede doelen
Goede doelenbetalen over de gelden die zij uit een nalatenschap ontvangen geen successierechten. Wat is hiervan de reden?

Bepaalde goede doelen, zoals Rens Joosen Foundation, worden in artikel 24 van de Successiewet aangemerkt als organisaties die 'het algemeen nut beogen'. Dergelijke instellingen hoeven geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen.

Als een testament eenmaal is opgesteld zit je hier dan aan vast?
Nee, een testament kan altijd veranderd of herroepen worden. Dit moet natuurlijk wel bij de notaris gebeuren.

«Ga terug

We willen helpen, we kunnen het
en gaan het doen ook!